16 กรกฎาคม 2562 เขตมีนบุรี จัดกิจกรรม ขยะสร้างบุญ

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/-pPPa83

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรเขตมีนบุรี ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตมีนบุรีและประชาชน ร่วมกันนำเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม ที่ทางเขตได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ได้รวมประมาณ 4,000 กิโลกรัม ไปขายรวมจำนวนเงิน 15,325 บาท ให้กับวัดทองสัมฤทธิ์ เพื่อร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอีกทางหนึ่ง โครงการ ขยะสร้างบุญ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการสร้างให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก และร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง จึงได้นำแนวคิดเปลี่ยนขยะเป็นบุญขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี 2561 ตามนโยบายให้จัดทำปีละครั้ง แต่ทางเขตมีนบุรีเห็นว่า ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงได้จัดโครงการในทุกวันพระใหญ่ ครั้งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประชาสัมพันธ์ตามบ้านเรือนประชาชนเวลาไปเก็บขยะ ถือว่าได้รับความร่วมมือดีขึ้นเรื่อยๆ หากวัดจากปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้รับแลกเปลี่ยนเป็นเงินทำบุญครั้งแรก เมื่อ ก.พ.61 ได้ขยะมา 2,765 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,600 บาท,ครั้งที่ 2 พ.ค.61 ได้ขยะ 5,307 กิโลกรัม ได้เงิน 20,100 บาท ,ครั้งที่ 3 ส.ค.61 ได้ขยะ 3,794 กิโลกรัม ได้เงิน 15,014 บาท ,ครั้งที่ 4 ก.พ.62 ได้ขยะ 3,212 กิโลกรัม ได้เงิน 13,900 บาท และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยเงินทั้งหมดจะนำถวายให้วัดในพื้นที่ทั้งหมด ส่วนขยะชิ้นไหนที่สามารถซ่อมแซม และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่จัดการ และนำมามอบให้กับทางวัดได้นำกลับไปใช้อีกด้วย.-สำนักข่าวไทย